Bà Nà - Suối Mơ

Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng nhiều công trình quan trọng tầm vóc quốc tế khác như đường Bà Nà – Suối Mơ (Đà Nẵng)….

Thông tin chung

Lĩnh vực Đầu tư xây dựng
Vị trí Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Website